Menaxhimit ( F1 Lojra Menaxhimit )

F1 Lojra Menaxhimit

Në këto grupe të menaxhimit dhe administrimin e Formula 1, qëllimi është për të fituar garën, ndërsa optimizuar makinën tuaj.